X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مجله موفقیت سردابه ای از پند

سردابه ایی از جملات پندآموز در نشریه اینترنتی موفقیت - شما هر روز می توانید در مجله موفقیت شاهد سخنان بسیار زیبا و حیرت آور بزرگان باشید

مرجع سخنان پندآموز بزرگان 4 - گردآورنده سیمین کوثری

سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1387 11:01 ق.ظ نویسنده: اسماعیل رفیعی چاپ

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگبی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمندموفقیت تنها یک چیز است این که : زندگی را به دلخواه خود بگذرانید. کریستوفرمورلیهستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب

و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بوداهیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .گوتهزندگی بخت آزمایی بزرگی است که فقط بلیط های برنده را می توان دید» ضرب المثل سانسکریتدرختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. یوستین گوردر


انسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با

هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند . ک.گ.یونگهنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست . ارد بزرگجامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروشبهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو. همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم

چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم. نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر. جبران خلیل جبرانموفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد . سری چینمویاگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید! . توکاراماز آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید . ارد بزرگبعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی آنرا لنگر کشتی می سازند . کولستونعجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک

درستی نداریم . یوستین گوردرمهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را

طلب می کنند. میگوئل سرانویما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی

فوردناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگمبارزه است که قدرت می آورد نه استراحت. استائلکسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونولازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش

خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید . فرانتس کافکا«کارما» گواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندادانای فرزانه بی‌آنکه گام سپارد، می‌داند بی‌آنکه بنگرد، می‌بیند بی‌عمل، سامان می‌دهد . لائو تسهاگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . ارد بزرگبیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولادو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم . کوئیلوآنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید . اگاواد گتیااگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی . کنفسیوسغفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید! . منسیوسهر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت . ارد بزرگآنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود . فردوسی خردمنداندیشه کردن به این که چه بگویم، بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم. سعدیسکوت دردناک است. اما در سکوت است که همه چیز شکل می گیرد و در زندگی ما لحظه هایی هست که تنها کار ما باید انتظار کشیدن باشد. درون هر چیز

در اعمال هستی، نیرویی هست که چیزی را می بیند و می شنود که هنوز قادر به درکش نیستیم، هر آنچه امروز هستیم، از سکوت دیروز زاده شده است.

جبران خلیل جبرانبه راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که

الهی هستند. تاولرفصیح ترین زبان عمل است . شکسپیراز دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتنآدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن . ارد بزرگای سالک ، یکی یکی ، قدم به قدم . راهی نیست . راه با پیمودن پدید می آید . با پیمودن است که راه را می سازی ، و اگر واپس بنگری ، هر آن چه میبینی

، فقط رد گام هایی است که روزی پاهایت دوباره آنها را می پیماید . ای سالک ، راهی نیست ، راه با پیمودن پدید می آید . آنتونیو ماچادوتنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنریصداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسنکسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاوآنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودیصدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم . ارد بزرگاز پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است . ناپلئونپرسش های ما افکار ما را می سازند. آنتونی رابینزخود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده تصویر ذهنی خود را از آن چه باید باشد رها کن تعابیر ، پیش فرض ها و پیش داوری های خود را رها

کن دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن ها را به حال خود رها کن. رها کن حال شرایطی فراهم آورده ای تا اعجاز در آن ظهور کندحال دریچه ای گشوده

ای تا ناشناخته ها امکان ورود پیدا کنند حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده ای . باربارا دی آنجلیسآرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلزتنها آرمانهای بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوی می دهد . ارد بزرگدوستی مهم ترین نیکبختی انسان است. هیومفصیح ترین زبان ، عمل است. مارلوسخن را زیوری جز راستی نیست. جامیآرزو کردن شرط نیست ، شرط ، تحقق آرزو ست. داوینچیبه زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی . زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی. پاول ویلسوندلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را . مثل چینیگذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود . ارد بزرگوقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید که از این موانع ، قبلاٌ هم در زندگیتان بوده است و بر آنها غلبه کرده و موفق

شده اید! . آنتونی رابینزشور زندگی ترانه ای است که عشق می سراید شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده است عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می

شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید . باربارا دی آنجلیساین خوبی که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسیوسهنگامی که مصمصم به عمل شدید ، باید در های تردید را کاملا" مسدود سازید. . نیچهآفتاب به گیاهی حرارات میدهدکه سرازخاک بیرون آورده باشد تولستویهشت بار که افتادی ، برای هشتمین بار برخیز . مثل چینیخنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید. . ژول سیمونبهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری. بوذرجمهرممکن است دروغ یکسال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد. مثل افریقائیسوالهای هر کس بیش از جواب هایش اورا می شناساند. ولترتجربه ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد. فرانکلینخط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است . راسلدر میان همه آلام و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهد. جرجی زیدانغیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنیانسانیت نیازمند حقیقت است . بیکنتنها زندگی ارزشمند است که صرف دیگران شود . آلبرت انیشتنرُلهایی که در صحن? زندگی به عهد? ما واگذار شده است به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیف? ما این است که آنها را به خوبی بازی کنیم . اپیکتتکسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . ارد بزرگچاره ترس روبرو شدن با چیز ترس آور و تماشای آن است . روتر فوردبیم و امید همیشه توام با هم هستند . لاروشفوکوای بشر بی شعوری که نمیتوانی کرمی را بیافرینی .... با این وجود یک دو جین خدا میسازی . مونتنیهرگز با پو ل نمیتوان یک سرباز خوب ، معلم خوب ، هنرمند خوب، یا یک کارگر خوب ساخت .. . جان راسکینسعادت مثل پروانه ایست که روی برگهای گل به خواب رفته باشد . به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند . آندره توایدسکوت بهترین تحقیر است. برنارد شاوخود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم. گاندییک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست. برنارد شاوفرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی خردمندآیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟. ارد بزرگنگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی . اج - جی - ولزبیشتر مردم دعا نمی کنند فقط التماس می کنند. برنارد شاوبه تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چیزی نمی آموزند. برنارد شاوبهترین سیاست صداقت است. سروانتسهیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود . ارد بزرگبرکت عمر را در روشنایی چشم و فرح دل را در مشاهده نیکوان دانید . عبید زاکانیزندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتینتنهایی در بهشت هم ارزشی ندارد . برنارد دوسن پیرهرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود. ناپلئون بناپارتنمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. ارد بزرگبرای انسان تیره بخت، مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است . الکساندر چیسطبیعت هنر خداوند است. دانتهاز دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کنو امید به فردا داشته باش. آلبرت انیشتنرقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارتدوستس مسئولیتی شیرین است. نه یک فرصت. جبران خلیل جبرانبدگویی ، رسوایی در پی دارد . ارد بزرگاگر دوستت را در تمامی شرایط درک نکنی. او را هرگز درک نخواهی کرد. جبران خلیل جبرانزمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند. کرنیثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل امتناع کند مسکینی بیش نیست. سوجینبا ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود . ارد بزرگابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید . فردوسی خردمنددوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکزبیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود که از میان ما رفته باشند. امرسون


تاریخ تکرار بى پایان خطاهاى زندگى است. لورنس دورلسرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند. روسکینبیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند . ارد بزرگگوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی خردمندسربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیردوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگهیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتینتاریخ حقیقتى است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است که سرانجام به تاریخ مى پیوندد.جین کاکتیوانسان تنها یکبار زندکی میکند درنتیجه , امکان آن بسیار کم خواهد بود که چیزی را دوبار تجربه کند که بیشترین شوق و هیجان را باو میداد!!! . لانگه لونینگاز آنجایی که می توانیم آینده را کنترل کنیم نباید آن را پیش بینی نماییم ( درست همانطوری که هوای درون خانه را پیش بینی نمی کنیم زیرا آن را کنترل می

کنیم).تا آنجایی که می توانیم به تغییراتی که نه برآنها کنترل داریم نه انتظارشان را داریم (مثل راندن اتومبیل) واکنش فوری و موثر نشان دهیم ، به پیش بینی

آن نیازمند نیستیم.هرچه بیشتر بتوانیم خود را با چیزی که کنترلی بر آن نداریم سازگار کنیم ، نیازمان به کنترل آن کمتر می شود. راسل ایکافاگر قرار است قانونی برای شاد بودن داشته باشید، بگذارید این باشد: برای شاد بودن من لازم نیست حتما چیزی در زندگی ام رخ دهد. من شادم برای این

که زنده ام! زندگی موهبتی است که به من داده شده و من از آن لذت می برم." مجله سبزاگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز

بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگآرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند . افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . نیچهمسلم است که در زندگی بسیار ساده تر است که انسان به داخل شهر رفته در رستورانی ساکت وآرام به آسوده گی بنشیندونوشیدنی خود را بآرامی

بنوشد در زمانیکه اساس زندگی بر پایهء تلاش جهد وسازنده بنا شده است!!! . آریلد نیگوستمن فکر میکنم هیچ احساسی رهائی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد وقتی که جرأت کنی در زندگی بمانند یک اتومبیل مجدد بچرخی و دور بزنی!!!

. ماریه بونه ویسپادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگمن احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!! . أوله نوئرراگر شغلی داری که هیچ سختی در آن نیست پس بدان که اصلاً شغل نداری. ماکلوم اس فوربسبسیاری افراد زمان زیادی را صرف می کنند تا زندگی خود را بسازند بی آنکه بدانند در این جستجو هرلحظه در حال زندگی کردن هستند!!! . پئر بُورتنبزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی لازم پشت میز مدیریت بنشیند . ارد بزرگبرای من سفر مانند مجازاتی ست که بخود می دهم در زمانی که زندگی در نگاهم بسیار آزار دهنده و تلخ می شود!!! . برگلیوت هوبک هافپول در تمامی دنیا مانند یک بیماری ویروسی است که مردم دنیا نمی توانند از شر آن خلاص شوند!!! . جورج آپنسرابطه من با پول ، این گونه است که من هرگز اهمیتی به آن نمی دهم . اینگوارد آمبیورسنسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم. مارکوس گداویراندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . ارد بزرگبیشتر بدبختی های ما قابل تحمل تر از تفسیرهایی است که دوستانمان دربار? آنها می کنند . کولتونبرای من بزرگترین مسئله دو جانبه در زندگی این است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماریا مُراستُودداشتن یا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نیست آنچه مهم است این است که عاشقانه یکدیگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگمن فکر میکنم همه زندگی رویائی ست از عشق! . أوله پاسهمن میدانم که من زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه ملاقات خواهم کرد! . هاوارد سیلتهجز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . ارد بزرگجز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد . فردوسی خردمنداگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبراندر میان ملکات ذهنی ، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد . کولتونپیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگخوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورلراز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسونآدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند:چیزهایی که

هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند . فردریش نیچههرکسی درس مخصوص به خود را می گیرد. ما می توانیم به سه طریق واکنش نشان دهیم
زندگی من مجموعه ای از درسهایی است که به آن نیاز دارم، درسهایی با نظم و ترتیب تمام در زندگی ام روی می دهد.( این سالمترین برخورد است و حد

اکثر آرامش ذهن را تامین می کند.)
زندگی یک مسابقه بخت آزمایی است اما من از هر اتفاقی که در زندگی روی می دهد نهایت استفاده را می برم (این دومین انتخاب خوب است و کیفیت

متوسطی را به زندگی می بخشد)
چرا همیشه همه بلاها سر من می آید؟ (این طرز برخورد نهایت ناکامی و بدبختی را تضمین می کند)
ما در زندگی مرتبا با درسهای تازه ای روبرو می شویم و تا زمانی که درسی را یاد نگیریم مجبور به گذراندن دوباره آن هستیم. آندرو متیوزارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . ارد بزرگدر زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی. نینا کارین مونسنمن هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع کاری شود که می خواهم انجام دهم!!! . کارستن ایس شندر کار یک سیاستمدار عشق بایدنقطه یا نشانه هر هدف باشد!!! . رئول استیناین کمکی نیست که تو مداوم کاری را انجام دهی که از عهده ء آن بر میائی مهم این است کاری را بتوانی انجام دهی که تاکنون نمی توانستی و یاد نگرفته

بودی!!! . بیانجار هُوُفآدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ارد بزرگایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.
وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید نیروی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند .
اگر انتظار بدترینها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترینها از شما بگریزد حیرت انگیز است . ویلیام جییمزآن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهرتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بانو کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، یک روز به دیگری سپرده شود.
پس امروز به دست خویش عطا کنید ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصیب شما گردد ، نه مرده ریگی وارثانتان. جبران خلیل جبرانخویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ


از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچهتغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهائی ست که از دست می دهیم . جوستین گاردردنیا پر از مشکل گشاهائی ست که بدنبال مشکل ها می گردند!!! . پئر اسلاکرتس وُوگابله ترین آدمیان آنانیند که با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگانسان نمیتواند کیف پول خود را در قلب خود داشته باشد!!! . تئو کوریت زینسکییک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست چنین مشکلی وجود دارد!! . آتله

سربرگغذایی را بخور که می پسندی ,لباسی را پبوش که مردم می پسندند. ادیباناول اندیشه، وانگهی گفتار . لائوستهاولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاوراگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقماندر پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست . سارا برناردانش اقتصادی چیز شیرینی است اما برای اقتصادانان در این معقوله هیچ دینامیت هیجان یا کششی در آن پیدا نمی شود بخصوص در مقابل آنانی که بدنبال

رویا و آرزوهای بزرگ می روند و سعی می کنند آنرا انجام داده و کنترل کنند!!! . فرانس ویدربئرگدر تصور من زندگی مانندنقطه ای روشن در تاریکی ست . شل استاهاین نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!! . تیرین لیسههیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم . ارد بزرگآن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است . بزرگمهراینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!. أوله

جیمز اوناستادجوان بودن مانند رها بودن در باد است که سریع نیز می گذرد! . نیلسه أوله أفته بُروهر انسان یک جزیره است درمیان دریای عشق و محبت ، که انسانها را بهم وصل می کند!. أوسه ریتر ایویدسنانسان! خودت به یاری خود برخیز! . بتهوونمیهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگاگر به عمق اعتقادات نفوذ کنیم، درخواهیم یافت که تمام ارزش ها بی پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است.

چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌کنند و هدفی در کار نیست، چرا که هیچ وقت پاسخی نمی یابند . فردریش نیچهاین کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی

تان کنند ، اما از شما نباشند. جبران خلیل جبرانگاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریانارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهرپیدا کردن شیطان کاری بسیار ساده است کافی ست باطراف خود بنگریکمی نخواهد پائید که اثری از او پیدا خواهی کرد! . آندریاس شارت,ووردمن خداوند را باور و قبول دارم مشکل اینجاست که آیا او هم مرا قبول دارد؟! . أوله پأئوسهجهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگدر هر یک نفسی که می کشی هم آسمان موجود است هم زمین! . لایف أوترسنتا زمانی که احساس می کنم نقاشی ونقش اصلی را نیافته ام به کشیدن ادامه خواهم داد! . پئر کلیواوقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در

داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.

شوپنهاورگریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید. استفن گرینداروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟ . شامفورتاگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگسخت ترین مأموریت که گرفتم این بود که پرنده ای را شاد بسازم با وجود داشتن پرنده های در یخچال اینکار بسیار سخت بود!!! . فاین هالددر واقعیت امر همهء انسانهای بالغ بمانند کودکانی در پشت نیمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ایران)هستند! . جانیکن إورلاندبسیارند کسانی که قادر به انجام کاری هستند اما نمی توانند بیشتر از این که هستند باشند!!! . جاکوب ولمانهیچ دلیلی ندارد شاگردی را عصبانی وپریشان کنیم و سپس به تماشای او بنشینم! . ماریا بن ست واگارداز فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد . فردریش نیچهاراده ی مرد عامل خوشبختی اوست. شچدرینآنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به

پستی و زبونی نسپارد. بزرگمهربهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوونخوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند . ارد بزرگاشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بوداهدف زندگی باید براساس این باشد :که درپیری با سلامت از دنیا بروی اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!!! . اوسه ریتر اویدسنکلمه مانند آب روان است که براحتی جاری میشود! . توالد استول تندبئرگهرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور نخواهد شد!!! . لوسی اسمیتبدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. کنفوسیوسدر پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگاگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم

کرد! . آرید هالاندانسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! . أودنه ساندروُلهر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!! . سامر سومرومپیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندیاز ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فردریش نیچهناراستی ها یمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند . ارد بزرگرنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبراناولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاورچون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود . بزرگمهربدون باختن برنده نمی شوی. مثل روسیانسان فرزند کار و زحمت خویش است. داروینجریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد . ارد بزرگمردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. گوتهدر همه چیز همه چیز هست!!! . ضرب المثل فرانسویاینکه من چیزهائی خوبی آموختم که هیچ جوابی برآن پیدا نمی شود! . هلگه توُروُندبهترین چیزهائی که همیشه منظور من بوده است, آرزو می کردم که مد نظرم نبود!!! . فرانس ویندر بررگوسرانجام اینکه من از حماقت های خود در زندگی پخته شده ام! . الینُور فلورجایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگهرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم . چینگرسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگاگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید . چاحیتاز دشتمن خودت یکبار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلی چاپلینعلت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است. الکس مکنزیهیچ رخدادی از اندیشه ما پاک نخواهد شد چه زشت و چه زیبا . تنها گذر زمان است که آنها را کم رنگ می کند . ارد بزرگبدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. دیل کارنگیآنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهایمان خواهد رسانید. اپیکوس فیلسوفدر این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند . هاینهاگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید . ارد بزرگسرچشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند. پاسکالدر مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید . دکتر علی شریعتیکار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. ولتربیش از حد عاقل بودن، کار عاقلانه ای نیست. مثل فرانسویجواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی کنند. مثل چینیآنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . هزلتحسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند . چایمنشاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید. جبران خلیل

جبرانزاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر...ارد بزرگچون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن . بزرگمهرشاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. گاندیتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم. سانتابانعشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگهمت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. ابن عطامرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. کلیله و دمنهصاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. ناپلئونبعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند . چترفیلدبرای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود . ارد بزرگباری ؛ زرتشت در مردم نگریست و حیران بود. سپس چنین گفت :
انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان ؛ بندی بر فراز مغاکی.
فرارفتنی ست پر خطر ؛ در – راه – بودنی پر خطر ؛ واپس نگریستنی پر خطر ؛ لرزیدن و درنگیدنی پر خطر.
آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت ؛ آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی ست و فروشدی . فردریش نیچهنوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند. امرسوننه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است. ژیلبر سیسبرونمصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی. لینکلن


بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. کنفوسیوساگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن. ولترجهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم . اوبالدیادشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . ارد بزرگکسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود. مونتسکیوزندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد. ریچارد کارسوندر عشق ، یک و یک می شود یک . ژان پل سارترانسان محکوم است که آزاد باشد ، چرا که به محض پرتاب شدن به این دنیا ، مسئول کرده های خویش است . ژان پل سارترهمه چیز کشف شده است مگر چگونه زیستن . ژان پل سارترلجن عذاب آب است . ژان پل سارتروقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند ، این فقرا هستند که می میرند . ژان پل سارترلحظه ای که ( توهم جاودان بودن ) را از دست بدهی ، زندگی هم معنایش را از دست می دهد . ژان پل سارترخدا دایره ای است به مرکز همه جا و محیط هیچ جا . امپدوکلسآدمی از بخت و اقبال بت ساخته است تا بی قیدی و بی توجهی خود را توجیه کند . دموکریتدر این هستی هیچ چیز وجود ندارد مگر اتم و فضای خالی ، هر چیز دیگری پندار آدمی است . دموکریتریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . ارد بزرگمن داناترین انسان ها هستم ، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند ، و آن این که هیچ چیز نمی دانم . سقراطدر دوستی درنگ کن ، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش . سقراطدانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم . سقراطزندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد . سقراطآنگونه باش که می خواهی به نظر برسی . سقراطباید بخوری تا زنده باشی ، نه آنکه زنده باشی تا بخوری . سقراطنمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم ؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند . سقراطفلسفه متعالی ترین موسیقی هاست . افلاطونبا سرانگشت عشق هر کسی شاعر می شود . افلاطوندانایان حرف می زنند چون چیزی برای گفتن دارند . احمق ها حرف می زنند چون باید چیزی بگویند . افلاطونسگ ، همان روحی را دارد که فیلسوف . افلاطونچیزی در جهان بهتر از دوست واقعی نیست . آکویناسچیزی که همیشه پیرو چیز دیگر باشد ، مرده است . آکویناسمسافرت چیزی است ، تقریبآ مثل حرف زدن با آدمیان قرن های قبل . دکارتفراغت ما در فلسفه است . توماس هابزبی نوایان دارویی جز امید ندارند . نیچهنیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه . زرتشتانسان، دنیایی از عجایب است . ارسطوامروز به شمار نویسندگان وب نوشتهای اینترنت بنگاه سخن پراکنی و خبرگزاری ایجاد شده است پنهان سازی خبری در جهان امروزین بسیار خنده آور و

کودکانه است . ارد بزرگآن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند، زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند . نیچهسرنوشت یک ملت غالبا بستگی داشته است به خوب کار کردن و خوب کار نکردن جهاز هاضمه نخست وزیران ملت . ولترهستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب

و روان از سراشیبی کوهی . گواتما بودایک ساعت کوهنوردی از یک قدیس و یک ابلیس ، دو برادر می سازد . نیچهعجبا ! این خانم اثری از عقل و هوش دارد ؛ از کجا این دو را آورده است ؟ . نیچهمیان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشواراست. شو کینگبا کودکان بازی کن ، آنان بزرگترین معلمان تو هستند . شریل ریحاردسونبرنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است . وین دایررسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگوید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگعجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم. فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم اما از ماهیت خودمان اطلاعی نداریم یا درک

درستی نداریم . یوستین گوردرهرگز نمیتوان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ را انجام داد . سیسرونچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن . کانتمیان دانستن و دریافت کردن فاصله زیادی است. دانستن دشوار نیست اما دریافت کردن دشوار است. شو کینگهرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب

آن را کوک کرد . جی.پی.واسوانییکی از بهترین راه های استفاده از وقت این است که قابلیت های خود را در زمینه هایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد افزایش دهید . برایان

تریسی


خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد . هلن کلربنگاه های سخن پراکنی بر این باورند که می توان با موج سازی سوار بر افکار همگانی گشت حال آنکه ریشه و بن رویدادها از درون افکار اندیشمندان آغاز

می گردد و در این حالت رسانه ها تنها پژواک صدای آنها هستند نه سکان دار رخدادهای همگانی ... ارد بزرگیکی از مهمترین راههای خوشبختی حقـیر شمردن مرگ است . لوبونتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ، فاصله این دو را زندگی کنیم . سانتا بانآزادی در بی آرزویی است . بوداازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو برابر کردن وظایف . شوپنهاوربه جز خانم های خانه دار برد? قانونی دیگری وجود ندارد . جان استوارت میلانسان ظالم ترین حیوان است . نیچهنوابغ بزرگ زندگی نامه خیلی کوتاهی دارند . امرسوناهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند !!!. ارد بزرگما انتخاب کرده ایم که به بخش هایی از وجود خود اجازه بودن ندهیم و درنتیجه مجبور هستیم انرژی روانی بسیاری را صرف پنهان نگه داشتن آنها بکنیم. دبی

فورداگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگاگر آینه نبود، من همیشه خود را جوان می دانستم . پیکاسوشاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص . چارلی چاپلینکسی که زیاد سفر می کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود . میگوئل د اونامونواهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت !. ارد بزرگوقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براوناگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوتهاگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید . چاحیتمرد بزرگ , غمخواری و تشویش نشان نمی دهد , عاقل است و تردید ندارد , شجاع است و نمی ترسد . کنفوسیوسزندگی یعنی جستجوی دائم . لامارتینآدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یک شبه ناجی مردم معرفی می نمایند . ارد بزرگمهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها، می توان شناخت. دانیال

حکیمیک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. بنجامین فرانکلینآن‌که «چرا»یی برای زیستن دارد، هر «چگونه»ای را می‌‌تواند تحمّل کند. نیچههیچ عشقی صادقانه‌تر از عشق به غذا نیست. جرج برنارد شاوحاضر نیستم در راهِ اعتقاداتم کشته شَوَم، چون ممکن است برخطا باشم. برتراند راسلکسی چه می‌داند؛ شاید این جهان جهنّم سیّاره‌ای دیگر باشد. آلدس هالسکیآن‌قدر جوان نیستم که همه‌چیز را بدانم. اسکار وایلدهمیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را تکرار می کند نمی تواند هم فکر شما نیز باشد . ارد بزرگما همگی رزم آوران پیکار زندگی هستیم ،اما برخی پیشرویم و برخی دنباله رو . جبران خلیل جبرانتمام حقایق بزرگ در آغاز کفر به‌نظر می‌رسند. جرج برنارد شاوچنانچه می خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید آنجا ، در مرکز وجودی شما ، تمامی آن چه هستید

سکونت دارد . شما خود نور هستید شما شور و شادمانی هستید شما از جنس عشق هستید . باربارا دی آنجلیسهیچ‌کس آن‌قدر ثروتمند نیست که بتواند گذشته‌ی خود را بخرد. اسکار وایلدتفکر، جوهر نبوغ است . ژان پل سارترچه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . ارد

بزرگهر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را

نهفته دارد. گوتهاحساس شهوت تنها نقطه ی آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هسته ی مرکزی عشق

و جاذبه ی جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش ، یگانگی ، نکاح و اتحاد با معشوق.گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس

می کند اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می پردازد . باربارا دی آنجلیسانسان هیچ وقت به اندازه آن خود راگول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است . روشفوکوسعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد . پاسکالاگر اشخاص تنبل وقت را می کشند،مردان ساعی آن را احیا می کنند . کلریچناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش زنده نگاه داریم ! . ارد بزرگاگر توجه مان را به چیزی جلب کنیم که از آن وحشت داریم ، بطور قطع همان بلائی را که از آن می ترسیم ، به سرمان می آید . آنتونی رابینزبدین ترتیب موهبت عشق و شور زندگی دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت بارها و بارها . آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست ؟ هرگز

نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد... باربارا دی آنجلیس
هرچیز را نگهبان بیشتر بود،استوارتر گردد،مگر راز که نگهدارآن هرچندزیاد باشدآشکارترگردد . افلاطونجهان مانند آئینه است ، آئینه همیشه انعکاس صورت خود انسان را نشان می دهد . مهاتما گاندیشاگردان متوسط هستند که جهان را تغییر داده اندنه شاگردان برتر و زرنگ. ترومنانسان خردمند فرصت ها رامی سازد،نه اینکه درانتظار آنها بنشیند . بیکنواژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . ارد بزرگکلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر قرار سازند رابطه ای را به نابودی کشانند و یا آنرا محکمتر کنند برداشت و

احساس ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که به آن چیز می دهیم کلماتی که آگاهانه یا نا آگاهانه برای بیان یک وضعیت انتخاب می کنیم بلافاصله

معنای آن را در نظرمان دگرگون می کنند و در نتیجه احساسمان را تغییر می دهند . آنتونی رابینزبه گونه ای از آن دفاع کنید که گویی عزیزترین دوست و رفیق شماست . باربارا دی آنجلیسشما همانی هستید که فکر می کنید . کلمنت استوناگر باور دشته باشی که می توانی ، حتما می توانی . ناپلئون هیلدر لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود . آنتونی رابینزعشق ، ویژگی نیست که اساسا نسبت به آن بیگانه باشید . باربارا دی آنجلیسانتخاب امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این انتخاب می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد . ارد بزرگبزرگترین اشتباهی که کسی مرتکب می شود،ترسیدن دائم ازاشتباه کردن است. هوپاردمزیت با سوادان بر بی سوادان همانند برتری زندگان بر مردگان است. ارسطومعتقدم که سرنوشت انسان را تنها محبت معلوم می کند و بس. شکسپیرهمه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است . جبران خلیل جبرانانتخاب پدر و مادر در دست خود انسان نیست ، ولی انتخاب مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است . پرل پاکهیچگاه اثرات خوب تعلیم و تربیت مادرم را از دست نخواهم داد. ادیسوندروغ آئین ابابان و بردگان و حقیقت خدای انسانهای آزاد است. گورکیباید بخندید اما نه به قصد استهزا. جان راسکینیک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده. زیگ زیلریکی از راه های خوشبختی این است که نسبت به کوچک ترین نعمت ها شاکر باشیم. هرشلوقتی ناگهان رخداد مهمی از درون دستگاه اداری کشور به رسانه ها کشیده می شود ، نکته بسیار مهم تری از دید رسانه ها پنهان می گردد . ارد بزرگهرچه موانع جدی تر و سخت تر باشد ، لذت تلاش وپیروزی بیشتر است. باترووتنشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند. بوعلی سینااز زندگی خود لذت ببرید بدون آنکه آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندروسهتلاش برای خشنود سازی همه آدم ها ، کلید همه شکست هاست. بیل گازبیبرای آدم بهانه گیر همیشه بهانه وجود دارد. ضرب المثل آلمانیتا چیزی را نپذیریم نمی توانیم آن را تغییر دهیم. کارل یونگبا پدر و مادر چنان رفتار کن که از اولاد خودتوقع داری . سقراطمن و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یکی ازاین افسانه ها در آوریم ، به شرط اینکه شهامت داشته باشیم و بدانیم که قادریم اختیار اتفاقاتی راکه

در زندگیمان می افتد به دستگیریم . آنتونی رابینزعشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند . باربارا دی آنجلیسآن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی . ارد بزرگاندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد ، خلاقانه نیست . استونکسی که می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند ، آنها را از خود دور می کند. ناپلئون هیلهیچیک از تمایلات نفس انسانی خطرناک تر از تمایل به تنبلی نییست. اسمایلزمهم این نیست کهدر کجای جهان ایستاده ایم مهم این است که در چه راستایی قدم برمی داریم. الیور وندل هولمزعاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر. مثل هندیما نادان هستیم و شاید تا ابد نادان بمانیم . ولی تدریجا چیزهایی میآموزیم که به ما نشان میدهد حقیقتا نادانیم . موریس مترلینگهیچکس حق ندارد وظایف خود را فدای تمایل دل خویش کند، اما دست کم باید این حق را به دل داد که هنگام عمل به وظایف خویش خوشنود نباشد. رومن

رولاننگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند . ارد بزرگمهم نیست که چقدر منزوی هستید و چه مایه احساس تنهایی می کنید، اگر کار خود را حقیقتاً و خودآگاهانه انجام دهید، یاران ناشناخته می آیند و شما را

طلب می کنند. میگوئل سرانویتسلیم عشق خود شدن ، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست . بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود

شماست. این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است . باربارا دی آنجلیسلازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش

خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش بردارید انتخاب دیگری ندارد؛ مسرور به پای شما در خواهد غلطید . فرانتس کافکاعشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . ارد بزرگپلی که خنده را به گریه وصل می کند زیاد دراز نیست. مثل امریکاییپیشروان انسانهایی هستند که برای رسیدن به مطلوب خویش بپا میخیزند واگر بدان دست نیابند به ساختن آن همت میگمارن . جرج برنارد شاوآنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . هزلتموی سر احمق هیچ گاه سفید نمی شود. مثل تازیتاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن. مثل چینیگاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است. شاتو بریانکسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد . گوستاو لوبونگاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند . منتسکیواین که آدمیان از درسهای تاریخ چیزی فرا نمیگیرند مهم تر ین درسی است که تاریخ باید به ما بیاموزد . هاکسلیزاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر...ارد بزرگهیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد . گوتهآینده ها به نظر بزرگ جلوه میدهند اما وقتی که گذشتند میفهمیم که چقدر ناچیز بوده اند. مترلینگدیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیکانسان وقتی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل شود، وقتی که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند در صلح و صفا با

هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند. ک.گ.یونگهیچ رخدادی از اندیشه ما پاک نخواهد شد چه زشت و چه زیبا . تنها گذر زمان است که آنها را کم رنگ می کند . ارد بزرگگواه جاودان آزادی انسان است اندیشه‌‌ها و گفتار و کردارمان تارهای پیله‌ای است که پیرامون خود می‌‌تنیم . سوامی ویو کاناندادانای فرزانه بی‌آنکه گام سپارد، می‌داند بی‌آنکه بنگرد، می‌بیند بی‌عمل، سامان می‌دهد . لائو تسهاگر سوار پلنگ شدی، پیاده شدنت مشکل خواهد بود. مثل چینیهر کسی نگهبان شرافت خویش است. مثل فرانسویرسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم . ارد بزرگمورد علاقه بودن قدرت میآورد و علاقمند شدن جسارت . لائوتزواگر می خواهید حقیقتاً زندگی کنید، ابتدا مردن را بیاموزید! . توکاراموجود شما چنان صدای رسایی دارد که نمی توانم سخنانتان را بشنوم. امرسونعشق حقیقی هیچگاه یکنواخت و آرام پیش نمی رود . شکسپیرجریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد . ارد بزرگدو اشتباه بسیار بزرگ یکی این است که قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری این است که فرصت مناسب را از دست بدهیم . کوئیلواینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که

دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند: باعث بروز چنین احساساتی خودم

هستم. وین دایراحمق ها از گذشته حرف می زنند ، دیوانه ها از آینده و عقلا از حال . ناپلئون بناپارتاگر مشکلی داری، به دلیل طرز ?کر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز ?کرت را تغییر دهی. وین دایرآنکه کارهایم به دست اوست، یار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگی بری است و به هر موجودی مهر می ورزد. او به سویم می آید . باگاواد گتیاآرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد . ارد بزرگهر کار ی که انجام دهیم چه مثبت چه منفی نتیجه آن را خواهیم دید . کارولین برایسما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم. نیچهنفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . یک دشمن می توان به خوبی یک دوست باشد . برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی

دوست انسان خواهی شد . جبران خلیل جبرانهرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید . ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب

آن را کوک کرد . جی.پی.واسوانیناراستی ها یمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند . ارد بزرگ((عشق)) تمرین ((نیایش ))است و ((نیایش)) تمرین ((سکوت)). آنتوان سنت اگزوپریوقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد. امرسوندهان و کیف پولت را با احتیاط باز کن زیرا بدین وسیله دست کم حیثیت و پرستیژت دست نخورده باقی خواهد ماند. جرج فونآنچه را که به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را که ازش می گریزیم از ما خواهد گریخت.......حال که می دانیم که به خواسته هایمان می رسیم

شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم. رالف والدو امرسوناگر توانستی 30 روز را بدون عصبانی شدن پشت سر بگذاری بهتر است جهت شکرگذاری به پیشگاه خدایان قربانی تقدیم داری. اپکتیتوساندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس از خود است ورود جوانان به آرامی ، آرمانهای نو پدید می آورد

، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد . ارد بزرگدر این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویربرای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند . فردریش نیچهدر میان دو کس دشمنی میفکن ، که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی . سعدیهر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایلبا قضاوت کردن درباره‌ی دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید. وین دایرجهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت . ارد بزرگاگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی . کنفسیوسغفلت بورزید تا سرگشته بمانید. بجویید تا بیابید!. منسیوسآنان که عشق خود را آشکار نکنند معشوق نخواهند بود . شکسپیرعاشق آنکسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می کند . دانتهمیهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این باشد باید در شگفت بود . ارد بزرگهنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم .

هلن کلریا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی. بایزید بسطامیهیچگاه اظهارات و گفته های یک فرد خشمگین را در حین مشاجره فراموش نکن. هنری بیچربهترین روش درمان خشم ، تإخیراندازی می باشد. سنکادرون من جایی است که تنها در آن زندگی می کنم . جبران خلیل جبرانبه راستی که شماری بسیار از مردم با یاوه گویی های خود نشان می دهند که میان تهی هستند اما اندکی از آنان نیز با سکوت خود نشان می دهند که

الهی هستند. تاولرابله ترین آدمیان آنانیند که با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگ


با این نگرش پیش بروید که همه چیز خدای گونه است و همه کس خدای گونه رفتار میکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنید . سوامی راما تیرتاما باید طبیعت را به چشم مادرمان بنگریم و با آرامش خودمان را به او تسلیم کنیم تا بتوانیم خیلی راحت احساس کنیم که به جهان باز می گردیم همانطور که

همه موجودات دیگر باز می گردند. همه ما در حقیقت جزء جدایی ناپذیر این کلیم. طغیان عبث است، ما باید خودمان را به این جریان بزرگ واگذاریم . هرمان

هسهدیدی جهان در مشتی شن ، و سپهر در گلی خودرو ، بی نهایت در کف دستهایت گیر و جاودانگی را در ساعتی به دست آر. ویلیام بلیکاگر بتوانی خواسته ات را در ذهن تصور کنی، می توانی آن را در دنیای مادی ات متجلی سازی. وین دایرآدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین کردن همان گروه و دسته کوچک نیست . ارد بزرگاگر میتوانی عاقلتر از دیگران باش ، اما این موضوع را به آنان مگو . چستر فیلدایمان قوت روح است . چخوفروزها جریان با ارزش زندگی هستند . وین دایردنیا نیرزد به آنکه پریشان کنی دلی . سعدیاگر گمان کنی دوران تغییر به درازا می کشد، همین گونه خواهد شد. وین دایرپیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگزمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه. فرویدبه کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب میشود ...ویکتور هوگومرگ، واژه ای است که به مفهوم پایان یافتن به کار برده می شود. محدودیت ها پایان پذیرند. روح هیچ محدودیتی ندارد. وین دایربزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی لازم پشت میز مدیریت بنشیند . ارد بزرگخداوندا بگذار همیشه خواهان انجام آنی باشم که بیش از توان من است . میکل آنژعقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد در دست زن گریز رای . سعدیدو زن هرگز با یکدیگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر علیه زن سوم . آلفونس کاردر آغاز هر کار مهم پای زن وجود دارد . لامارتینزن زشت در دنیا وجود ندارد، فقط برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند . برنارد شاوپادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگبهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو. همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم

چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم. نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر. جبران خلیل جبرانبراستی ؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت . اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار . فردریش

نیچههرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیلهموفقیت روی ستون های شکست شکل می گیرد . سری چینمویدوستی تنها برآیند نیاز ما نیست از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست . ارد بزرگزندگی بخت آزمایی بزرگی است که فقط بلیط های برنده را می توان دید . ضرب المثل سانسکریتدرختان بارور خم می شوند و مردان بزرگ متواضع میگردند، اما شاخه های خشک و مردم نادان می شکنند وخم نمی شوند. یوستین گوردرمشغول نبودن با زنده نبودن یکی است . ولترانسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند. سیسرونستایش گران میهن ، زنان و مردان آزاده اند . ارد بزرگهیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی ست. آلبرکامویاد بگیرید که زندگی کنید. برای زندگی کردن فقط یک دوره عمر دارید نه بیشتر. ژان لویی فورنیهدوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملا عام تحسین . اسکار وایلدخود را قربانی کنیم بهتر است که دیگران را... گاندیاگر باور داری که احساس بد یا نگرانی زیاد، در آنچه در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده رخ می دهد تغییری ایجاد می کند، بدان که انگار روی این کره زندگی

نمی کنی و از واقعیت های آن سر در نمی آوری. وین دایراندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . ارد بزرگدر دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است . ناپلئون بناپارتحیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند . جبران خلیل جبرانکسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند . ناپلئون بناپارتای آقا !! قبل از اینکه عصبانیت را به همسرت ابراز کنی فکر کن ! ای خانم !! وقتی از دست شوهرت عصبانی هستی ، حرمت کلامت را حفظ کن . جان گریاگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید . کورشبهتر است برای چیزی که هستی, منفور باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی. آندره ژیدهیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو برنده ایی ! . ارد بزرگاین ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ. یونگکسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. جلال الدین رومیسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویربا فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود . ارد بزرگنصیحت؟ عاقلین به آن احتیاجی ندارند . احمق ها آن را قبول نمی کنند. بنیامین فرانکلینمحبت نیرومندترین جادوها است. گولاس


باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیونظم , اولین قانون طبیعت است . کارنگیما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، ولی وقتی بزرگ می شویم که بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند. فرانکنخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . ارد بزرگقلب زن پرتگاهی است هولناک که عمق آن را نمی توان حدس زد . لامارتیناشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری است . اسمایلززن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آن ها را ادامه می دهند . ارنست همینگویلبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین

بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگوبهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارتهمیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی،

ریشه های تو باید در خود جهنم پا بگیرند. اشواگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه . چارلی چاپلیناسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . ارد بزرگچنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلرخداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانکتواضع بی جا آخرین حد تکبر است . لابرویرصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسونای بشر گرچه خلق شده ای ولی برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی . کارلایلزندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه

دهیم که برآیند آن ، از دست دادن همه عمر است . ارد بزرگیک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست ، ولی یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد . ناپلئوندر جوانی آنگاه که رؤیاهایمان با تمام قدرت درما شعله ورند خیلی شجاعیم ولی هنوز راه مبارزه را نمی دانیم، وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می

آموزیم دیگر شجاعت آن را نداریم. پائولو کوئیلومهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف
شور و هیجان ذاشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسااین ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگکسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخیزمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم این است تمایز هوشمندانه. فرویداراده انسانی ، در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند . فیثاغورثدر شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است. شاید بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. دکتر علی شریعتیاگر مژده ای برای کسی داری ، در دادن آن عجله کن . مریاکبرگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند . ولترگاهی آدمها به آن میزان به هم نزدیک می شوند که دیگر یکدیگر را نمی بینند ! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درستر آنها از یکدیگر گردد . ارد بزرگوظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئانامید جزیی از خوشبختی است. ژوبرحقیقت انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به استهزا بگیرد. اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود. سر

وینستون چرچیلبه آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی رخ می دهند . ارد بزرگوقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسونکسی که آدم پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد . ارد بزرگکار ما نماینگر قابلیت های ماست . گوتهکسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان

نزدیک نیست اما آنها را بهتر می بیند. تانریهر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است . گوتهبا گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید . ارد بزرگبزرگترین سعادت فرار از فلاکت است. الیوتخواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثررتواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند . ارد بزرگحاسد بر من حسد می ورزد بی آن که خود بداند . جبران خلیل جبرانآدمها را آنگونه که هستند بخواهیم نه آنگونه که می خواهیم . ارد بزرگحسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادتهاست. شیللردوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبرانسعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رناناندیشه و انگاره بیمار آینده را تیره و تار می بیند . ارد بزرگهنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود.هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست. موریس مترلینگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم. شاتو بریانقهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلانتنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، درک درست واقعیات طرف پیش رویمان است . ارد بزرگآنها که غایبند ، کمال مطلوب اند . حاضرین معمولی و پیش پا افتاده اند . گوتهاگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنیم . مهاتما گاندیاگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد . ارد بزرگسعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند. آندره توریهبرای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفورآنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه روی نداده را می توان به میل خویش ساخت . ارد بزرگاحمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسروندوستی با کار ، عشق به زندگی است . جبران خلیل جبرانفرمانبری بسیار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپیسخویش را خوار نکنیم و ارزشمندش بداریم بدینگونه است که در برابر یاوه گویان می ایستیم و پاسخ شان را می دهیم . ارد بزرگسیاست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از این دو دسته از دیگری می باشد . اسکار آمرینگربرای انکه در زندگی دچار لغزش نشوی همواره قلب خود را پاک نگه دار. کارلایلبدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم. ژول رومنآنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو نخواهد بود . ارد بزرگخوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم. آنتوان چخوفخوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است. اوگاریوراز خوشبختی در این است که کاری را که مجبور به انجام آن هستید دوست بدارید . هاکسلیصوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان

رنج آور است ! حال آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است .
بجای گوشه نشینی و خرده گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد . ارد بزرگمادر جلوه حق است رضایت خداست باید خدا را راضی نگاه داشت. اناتول فرانسمحبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. سمنون محبرویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد . ارد بزرگاگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به این دلیل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او لبریز می شود. بنابراین او مستحق مجازات

نیست بلکه نیازمند کمک است. این همان پیام او برای شما است. تیک نات هانانسان جائزالخطاست بخشاینده خداست. الکساندر پوپبا آدمی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش . ارد بزرگکلمه "نه" در زبان یک زن به معنی جواب منفی نیست. سر فیلیپ سیدنیفصیح ترین زبان عمل است . شکسپیرزمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید . تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد . ارد بزرگاز دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش . آلبرت انیشتنتنها نشان زندگی رشد کردن است . جان هنریصداقت نخستین فصل دفتر دانایی است . تامس جفرسنای شکست من ، جسارت جاویدان من ! من و تو به توفان می خندیم . جبران خلیل جبرانآتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگکسی که می تواند انجام می دهد و کسی که نمی تواند به دیگران یاد می دهد . جرج برنارد شاوراهی را که در زندگی انتخاب کرده ایم می تواند نتیجه بازخورد کنش دیگران نسبت به ما باشد . در اینجا این پرسش ها ایجاد می شود که :
آیا ماخویشتن خویشتنیم ؟
و آیا باید همواره پاسخگوی اشتباهات دیگران نسبت به خود باشیم ؟
وقتی به این پرسش ها را پاسخ گفتیم مفاهیم و آرمانهای بزرگی همچون میهن و زادگاه ارزشی دو چندان برایمان می یابد . ارد بزرگآنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است . گارودی


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :